Komitet Wyborczy Wyborców Ponadpartyjni

Anatol Kołoszuk

Anatol Kołoszuk

Szanowni Państwo, od wielu lat uczestniczę czynnie w życiu samorządowym regionu kamieńskiego. Bardzo wielu z Państwa znam osobiście i Państwo może również mnie znają, ale chciałbym w skrócie przybliżyć swoją osobę w związku z kandydowaniem do Rady Powiatu Kamieńskiego w nadchodzących wyborach.


Nazywam się Anatol Kołoszuk, urodziłem się w Kamieniu Pomorskim i tu spędziłem większość swojego życia zawodowego. Mam żonę Barbarę, która jest lekarzem pediatrą i córkę Natalkę . Zamiłowanie moje , to przyroda ojczysta i wszystko co z nią związane. Od roku 1994 uczestniczę w życiu samorządowym gminy i powiatu. Pełniłem w przeszłości funkcję burmistrza Kamienia Pomorskiego, a następnie starosty kamieńskiego. W obecnej kadencji również jestem radnym powiatu kamieńskiego.

Z zawodu jestem inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Szczecińskiej, gdzie uzyskałem tytuł naukowy doktora nauk technicznych.

Posiadam uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe, jestem uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym w zakresie szacowania nieruchomości.

Od wielu lat uczestniczę również w pracach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a od dwóch lat pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie.

Szanowni Państwo, nabyte doświadczenie samorządowe i zawodowe chciałbym wykorzystać w swojej dalszej pracy na rzecz rozwoju powiatu kamieńskiego i dlatego zdecydowałem się zgłosić swoją kandydaturę w wyborach.

Mój główny cel to rozwój regionu kamieńskiego, ale jak go osiągnąć?

Na pewno należy realizować te zadania, które należą do obowiązków wszystkich władz samorządowych powiatów, tj. m.in. oświata, lecznictwo, infrastruktura komunikacyjna, kultura, administracja. I o tym zazwyczaj mówią kandydaci w każdych wyborach, zapewniając, że będą dążyć do ich realizacji, ale są to tylko ogólniki. Należy z pewnością z tych celów wytypować zadania priorytetowe i określić w pełni realną i wiarygodną strategię ich realizacji. Dla mnie tym głównym celem jest kompleksowa modernizacja dróg powiatowych i jest to cel w pełni realny do  osiągnięcia w nadchodącej pięcioletniej kadencji Rady Powiatu. Wiem jak to zrobić, bo dobrze znam zagadnienia dotyczące budownictwa oraz możliwości budżetu powiatu. Przeznaczając ok. 20 mln. zł rocznie na realizację tego zadania ( jest to w pełni realne), w ciągu 5 lat wszystkie drogi powiatowe mogą mieć nowe nawierzchnie asfaltowe, odwodnione i wyrównane pobocza bez zarośli, a wiele tych prac można wykonać własnymi siłami przy zaangażowaniu pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

Zrealizujemy też inne zadania, które są wezwaniem dla działań Rady Powiatu Kamieńskiego w przyszłej kadencji.

Proszę Państwa o zaufanie.

Z wyrazami szacunku
Anatol Kołosuk