Komitet Wyborczy Wyborców Ponadpartyjni

Waldemar Panek

Waldemar Panek

Drodzy Mieszkańcy powiatu kamieńskiego,
Przed Nami ważne wybory, które będą kształtować naszą przyszłość. Nazywam się Waldemar Panek i
jestem kandydatem, który w pełni zasługuje na Wasze zaufanie i poparcie. Mój życiorys oraz
zaangażowanie w lokalną społeczność świadczą o moim autentycznym poświęceniu dla dobra naszego miasta i powiatu.
Od urodzenia jestem mieszkańcem Kamienia Pomorskiego i od ponad trzydziestu lat przedsiębiorcą.
Jednak moje zaangażowanie w życie społeczne i lokalną wspólnotę sięga o wiele dalej.
Jako aktywny działacz społeczny pełnię funkcję Starszego Cechu w Kamieniu Pomorskim oraz członka
Zarządu Izby Rzemieślniczej, gdzie pomagam zarówno rzemieślnikom i przedsiębiorcom w doradztwie, marketingu, szkoleniach oraz dbam o dobre relacje pomiędzy rzemieślnikami, uczniami i instytucjami
rzemieślniczymi. Dodatkowo uczestniczę w uruchamianych przez Unię Europejską programach pomocowych. Jestem również członkiem Lokalnej Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” w Wolinie,
gdzie wspólnie działamy na rzecz rozwoju naszego regionu, jego promocję i wykorzystanie lokalnych zasobów.
Moje liczne działania na rzecz społeczeństwa zostały uhonorowane przyznaniem srebrnej oznaki Gryfa Zachodniopomorskiego.
Moje cele:
1. Kształcenie Młodzieży: Dążę do zapewnienia wysokiej jakości edukacji zawodowej i umożliwienia młodym ludziom zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych do rozwoju zawodowego i kształcenia dualnego.
2. Poprawa Dostępu do Opieki Medycznej: Zamierzam pracować nad reaktywacją działalności szpitala oraz zapewnieniem lepszej dostępności opieki medycznej dla wszystkich mieszkańców.
3. Poprawa Infrastruktury: Moim celem jest modernizacja infrastruktury zarówno w miastach, jak i na wsiach, aby zapewnić mieszkańcom wygodę i bezpieczeństwo w codziennym życiu.
4. Zwiększenie Bezpieczeństwa Mieszkańców: Chcę wprowadzić działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w tym poprzez oświetlenie ulic i chodników oraz inne inicjatywy
służące mieszkańcom powiatu.
5. Promocja Regionu: Dążę do promowania naszego regionu w całym kraju, aby przyciągnąć więcej turystów i inwestorów, co przyczyni się do rozwoju społeczno- gospodarczego naszej społeczności.
Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu do udziału w nadchodzących wyborach i oddania głosu na moją osobę. Razem otwieramy nowy rozdział.
KWW Ponadpartyjni numer 2 na liście.