Komitet Wyborczy Wyborców Ponadpartyjni

Dariusz Abramowicz

Dariusz Abramowicz

Szanowni przyjaciele, koledzy, znajomi, mieszkańcy naszej Gminy Nie zważając na swój wiek,  kładąc na szali merytoryczne przygotowanie do administrowania mieniem publicznym rozumiejąc,  że administracja z łacińskiego ad administrare oznacza  „być pomocnym, służyć ludziom”, zdecydowałem się jeszcze raz zostać radnym Rady Powiatu. Do takiej decyzji upoważnia mnie zdobyte życiowe doświadczenie  utrwalone  ponad 30 letnim stażem pracy aktywnego bezkompromisowego radnego gminnego i powiatowego, oraz praktyka pracownika na kierowniczych stanowiskach zarówno w urzędzie Gminy jak i Powiatu utrwalona dodatkowo wykształceniem na studiach podyplomowych w kierunku prawa i administracji.

Obiecuję, że przy mnie nikt z mieszkańców nie będzie szykanowany ze względu na wiarę,  przekonania polityczne stan majątkowy i inne prawa gwarantowane konstytucją. Chcesz zmiany w stylu zarządzania i jakości usług w Powiecie spróbuj mi zaufać oddaj swój głos na mnie, lub pozostałych kandydatów zaproponowanych przez KWW Ponadpartyjni na radnych powiatu kamieńskiego.

Doświadczenie zdobyte w trakcie mojej kariery zawodowej w połączeniu z wpojoną przez rodziców skromnością i poszanowaniem dla drugiego człowieka pozwalają mi z godnością pełnić powierzane obowiązki. Wymagam od siebie wiele i zdobytą wiedzą potrafię dzielić się z innymi ludźmi. Cieszę się szczerze gdy udzielone przeze mnie porady pozwalają rozwiązać Wam życiowe problemy. Myślę, że dotychczasową swoją pracą zasłużyłem na Wasze zaufanie, dlatego ośmielam się prosić o poparcie. Głosując na mnie macie pewność, że waszych spraw w Powiecie będzie pilnował doświadczony, kompetentny a przede wszystkim lojalny człowiek.

 

Spotkania na trasie wyjazdów kibica

Na trasie kibicowskich podróży

Czarek i Darek na latanicy w Planicy

Czarek i Darek na mistrzostwach świata w siatkówce.

Kamień Pomorski dnia 07.03.2024 r.

Curriculum Vitae

Dane osobowe

Imię i Nazwisko: Dariusz Abramowicz

Data urodzenia: 15.08.1958

Miejsce urodzenia: Kamień Pomorski

Adres: Kamień Pomorski Długosza 10

E-mail: d.abramowiczkamien@gmail.com

Telefon komórkowy: 508105300

 Wykształcenie

1978 – 1983        Studia Akademia Rolnicza kierunek zootechnika, specjalizacja zootechnik, ukończone z tytułem mgr inż. Zootechnik

2015-2016           Dwu semestralne studia podyplomowe Prawo Administracyjne i Samorządowe

Doświadczenie zawodowe

01.10.1977 – 31.07.1978      Praktyka robotnicza w studenckim hufcu pracy Akademii Rolniczej w Szczecinie w KPGR Chojna z siedzibą w Krzymowie. Zakres obowiązków – pracownik  fizyczny produkcji  roślinnej i zwierzęcej

15.07.1983 –  30.09.1984 Praca w zakładzie rolnym PPR nr 12 w Buniewicach na stanowisku stażysta zakres obowiązków – nadzór nad pracownikami produkcji zwierzęcej

01.10.1984 – 30.11.1993    Praca w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych Kamień Pomorski najpierw w Zakładzie rolnym Wrzosowo i następnie  w Miłachowie na stanowisku Starszy specjalista do spraw produkcji zwierzęcej, zootechnik zakres obowiązków kierowanie produkcją zwierzęcą w zakładzie, nadzór nad pracownikami,

02.12.1993 – 30.11.1994     Po rozwiązaniu KPGR Urząd Pracy bezrobotny

01.12.1994- 30.06.2019       Praca w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim na stanowisku  kierownika referatu gospodarki nieruchomościami ochrony środowiska i rolnictwa przez 9 lat . W międzyczasie od 23.02.2004  do 30.06.2006r. w związku z niezgodnym z prawem zwolnieniem z pracy zatrudniłem się w Starostwie powiatowym w Kamieniu Pomorskim najpierw na etacie Kierownika gospodarki mieniem Skarbu Państwa i Powiatu i następnie Sekretarza powiatu. Przywrócony do pracy przez Sąd Pracy  wracam do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, gdzie  pracuję  do 30.06.2019r  jako główny  specjalista na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony środowiska i  ewidencji przedsiębiorców. Od 01.07 2019 bez pracy, w sporze sądowym z Gminą w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy pracy.

01.03.2023-28.08.2023     Wyrokiem Sądu przywrócony do pracy w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim

Od 29.08.2023  do ?          Emerytura

 Dodatkowa działalność

1986 – 1990   Przewodniczący Rady pracowniczej KPGR Kamień Pomorski

1994 – 1998  Radny Gminy w Kamieniu Pomorskim

1998 – 2002  Radny Powiatu kamieńskiego 1 kadencji – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2002 –  2006  Radny Gminy w Kamieniu Pomorskim

2006 – 2010 -Radny Powiatu kamieńskiego

2010 – 2014  – Radny Powiatu kamieńskiego

2014 – 2019  Ławnik przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

W latach funkcjonowania Kolegium do spraw wykroczeń Ławnik przy kolegium.

Przewodniczący zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Wspólny Dom w Miłachowie

Umiejętności

  • dobra znajomość obsługi komputera
  • znajomość przepisów umiejętność interpretowania prawa i jego prawidłowego stosowania, poparta wieloma ukończonymi  kursami doszkalającymi w różnych    dziedzinach prawa administracyjnego
  • prawo jazdy kat. A. B i T
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,

Znajomość języków obcych

  • język rosyjski średnio i nieco język niemiecki ,

Zainteresowania

Łowiectwo, wędkarstwo, literatura,  muzyka, numizmatyka, filatelistyka, film, dobra kuchnia. Kibicowanie głównie skoczkom narciarskim,  siatkarzom i z ciągłą nadzieją piłkarzom nożnym.

Dewiza

Administracja publiczna na którą składa się działalność różnych instytucji i urzędów państwowych i samorządowych,  to nie „Państwo w Państwie”, lecz odpowiedzialna  służba mieszkańcom i pomoc w rozwiązaniu ich problemów życiowych związanych z prowadzoną działalnością, tak, by dzięki temu wszystkim żyło się  lepiej                 

Dariusz Abramowicz