Komitet Wyborczy Wyborców Ponadpartyjni

Radosław Kłysewicz

Radosław Kłysewicz - Wysoka Kamieńska
Szanowni mieszkańcy gminy Golczewo i Świerzno.
Nazywam się Radosław Kłysewicz,
Od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Golczewo. Od 2003 roku prowadzę działalność rolniczą a od 2005 roku prowadzę również własną działalność gospodarczą. Nie znam życia od strony urzędnika lecz dobrze od strony rolnika i przedsiębiorcy. Dlatego też jeżeli zostanie mi powierzony mandat radnego będę godnie reprezentował nasze wspólne stanowisko w Powiecie Kamieńskim. Proszę o Wasz głos by mój głos w Waszych sprawach był w Radzie Powiatu słyszany.