Komitet Wyborczy Wyborców Ponadpartyjni

Krzysztof Atras

Krzysztof Atras - Stuchowo

Szanowni wyborcy Gminy Świerzno i Golczewo
Nazywam się Krzysztof Atras i jestem kandydatem na radnego Powiatu kamieńskiego z okręgu nr4. Ukończyłem Akademię Rolniczą w Szczecinie na wydziale rolnym uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa.
Jestem żonaty posiadam trójkę dzieci i dwoje kochanych wnucząt. Karierę zawodową ukończyłem stanowiskiem wójta Gminy Świerzno w 2018r i przeszedłem na emeryturę. Wójtem Gminy Świerzno
byłem przez jedną nepełną i trzy pełne kadencje, przez jedną kadencje byłem zastępcą wójta. Karierę samorządowca rozpocząłem w 1990r będąc radnym Gminy Świerzno oraz jej sekretarzem. W 1991r po
raz pierwszy wybrany zostałem wójtem Gminy Świerzno i funkcję tą sprawowałem do 1998r. W 2002r, zostałem radnym powiatu kamieńskiego i przewodniczącym Rady Powiatu i pod koniec kadencji
powołano mnie na wicestarostę. W latach 2006 – 2010 byłem Zastępcą Wójta Gminy Świerzno, a w latach 2010 do 2018 pełniłem zaszczytną funkcję wójta Gminy Świerzno.
W trakcie pracy zawodowej działałem społecznie pełniąc funkcję Gminnego prezesa ZOSP w Świerznie i w-ice prezesa stowarzyszenia „Partnerstwo w Rozwoju”, którego zadaniem było pozyskiwanie
środków zewnętrznych na inwestycje samorządowe. Uważam, że przez 5 kadencji przyczyniłem się do budowania samorządności lokalnej i realizacji oczekiwanych przez mieszkańców zamierzeń.
Doświadczeniem i zdobytą wiedzą chciałbym dalej służyć społeczności lokalnej naszej Gminy i całego Powatu. Zawsze byłem i jestem dumny z naszej Gminy i Powiatu .
Ufając, iż pamiętacie Państwo o moich staraniach o rozwój samorządności powiatowej ośmielam się prosić o Wasz głos w nadchodzących wyborach do Rady Powiatu.
KWW Ponadpartyjni numer 1 na liście.